วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แบบทดสอบเรื่องจำนวนเต็ม

1.   จำนวนใดคือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ  75,649
                1)   75,600                                                            2)   75,640
                3)   75,650                                                            4)   75,749
                       
2.   ตัวเลือกใดเรียงลำดับจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย
                 1)   0.61     7.4     5.021     0.283
                2)   7.4     5.021     0.61     0.283
                3)   7.4     0.61     5.021     0.283
                4)   0.283     0.61     5.021     7.4
3.   9,282÷89  มีค่าเท่าไร
                1)   14  เศษ  26                                    2)   104   เศษ  26
                2)   105  เศษ   37                                 4)   106   เศษ  28                                                                                           
4.   คำตอบของ  6.25 ÷ 25  มีค่าเท่าไร
                1)   0.21                                                                 2)   0.23
                3)   0.25                                                                 4)   2.5
5.   คำตอบของ  ( 24 × 0.057 ) – 1.28   มีค่าเท่าไร
                1)   .088                                                                 2)   0.88
                3)   1.088                                                               4)   12.40
6.      ของ  45   มีค่าน้อยกว่า   90   อยู่เท่าไร     
                1)   15                                                                    2)   27
                3)   33                                                                    4)   63
7.   ราตีซื้อผ้าขนหนูมาราคาโหลละ   1,800   บาท   แล้วขายไปในราคาผืนละ  160  บาท  จนหมด 
        ราตรีได้กำไรเท่าไร
    จากโจทย์   การหาคำตอบวิธีใดเหมาะสมที่สุด
1)      ราคาขาย  1  ผืน  ลบด้วยราคาซื้อ
2)      ราคาซื้อลบด้วยราคาขาย  1  ผืน
3)      ราคาขาย  1  โหล  ลบด้วยราคาซื้อ  1  โหล
4)      ราคาซื้อ  1  โหล  ลบด้วยราคาขาย  1  โหล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น